Menu

Dlaczego potrzebny jest nam system safe4u ?


Statystyka:

» ponad 80 000 włamań w 2016 roku w Polsce,
» włamanie co 7 minut,
» w 50 000 przypadkach sprawcy nie zostali ujęci.

Najdotkliwsze zawsze są  straty  natury emocjonalnej.System alarmowy jest przydatny w każdym  obiekcie, w którym istnieje ryzyko utraty mienia w postaci gotówki, cennych przedmiotów lub dzieł sztuki. Nie można też zapomnieć o ryzyku utraty zdrowia czy nawet życia.

Jak działają i czym się kierują przestępcy?

» obserwują i dokładnie planują napad na wybrane obiekty,
» hurtowo i bezpardonowo poszerzając krąg swoich zainteresowań o biura, hurtownie czy magazyny.
» wg zasady okazja czyni złodzieja


Zdarza się też przypadkowy włamywacz, który często z powodu uzależnienia od np. narkotyków potrzebuje gotówki natychmiast i to jest głównym celem jego nerwowych  poszukiwań. Wówczas szkody finansowe spowodowane dewastacją drzwi i okien są wyższe niż wartość skradzionej gotówki.
Wielu włamywaczy organizuje się w zawodowe gangi. Ci "profesjonalni" intruzi osiągają sukces dzięki ogromnej liczbie włamań i kradzieży wielu przedmiotów o niewielkiej wartości osiągając wysokie dochody.

Często wartość utraconego przedmiotu lub szkody powstałe w wyniku napadu są dla nas sprawą drugorzędną w porównaniu z utratą ważnych danych czy multimediów oraz emocjami jakie przeżywamy .

Duże domy w ekskluzywnych dzielnicach, biura czy magazyny są często wyposażone w systemy alarmowe lub są chronione przez firmy ochroniarskie, jednak niebezpieczeństwo rozpracowania takich systemów przez sprawców jest wciąż wysokie.

System alarmowy kh-protect firmy safe4u oferuje technologię, która bez wątpienia wyróżnia go z pośród wielu wysokiej jakości systemów.